söndag, oktober 11, 2009

Till Bodströms försvar!

Ok, jag gillar kanske inte heller Thomas Bodström. Vi i piratpartiet står ju precis på motsatt sida i våra frågor. Men Kalla Faktas granskning av riksdagsledamöterna som sedan dykt upp lite varstans liknar snarare smutskastning än granskning.

I Aftonbladet kan man tex. läsa:

Under våren hade alltså Bodström 53 procents voteringsfrånvaro, vilket lägger honom i tio i topp av alla riksdagens 349 ledamöter och i princip är det bara partiledare, gruppledare och språkrör som har större frånvaro, enligt Kalla Fakta.

Visst, han har varit frånvarande en hel del, men faktum är att partierna redan innan bestämmer hur deras riksdagsledamöter ska rösta. Det spelar egentligen ingen roll hur många riksdagsledamöter som faktiskt sitter där och röstar för har ett förslag stöd av partier som tillsammans har en majoritet av riksdagsledamöterna så blir det ett ja! Frånvarande riksdagsledamöter kvitteras ut så att förhållandena mellan partierna upprätthålls.

Rent teoretiskt skulle förstås en riksdagsledamot kunna rösta mot partilinjen, precis det vi hoppas på inför FRA-omröstningen om några dagar, men det händer tyvärr sällan. Och just Bodström är nog inte den personen som skulle sticka ut och säga nej till ett förslag som S står bakom. Det är mer intressant att kolla på de riksdagsledamöter som kvitteras ut på grund av avvikande åsikter.

Vidare skriver Aftonbladet:

Bodström uppger också att han tvärtom varit mera aktiv än genomsnittsledamoten i fråga om interpellationsdebatter, skriftliga frågor och utskottsnärvaro. Han pekar också på att han under riksdagsåret 2008/2009 skrivit 44 motioner, medan en ledamot i snitt skriver tio.

[...]

Men när Kalla Fakta tittar på de 44 motionerna Bodström undertecknat är tolv så kallade partimotioner med namnen på alla partiets ledamöter. Nio andra är kommittemotioner, ofta skrivna av tjänstemän, där Bodström som utskottsordförande är förste undertecknare. Ytterligare sju motioner har undertecknats av flera ledamöter och har oklar skribent.

De kvarstående 17 motionerna har Bodström undertecknat själv, men sju av dem är upprepningar av motioner han lagt tidigare år, enligt Kalla Fakta.

Ok, så i själva verket har Bodström alltså bara skrivit 10 motioner, precis som snittet. Men tar man med att de 10 motioner som en riksdagsledamot skriver i snitt också består av partimotioner, kommittemotioner, motioner med flera författare och upprepningar så ligger Bodström faktiskt över snittet trots allt. Missade TV4 att rapportera det? Fast man ska väl inte ha för höga tankar på TV4:s journalister.

Sedan så gör förstås riksdagsledamöter andra saker än att skriva motioner och votera.

Fast vi har ju också det här:

Dessutom går frånvaron emot partiets regelverk. Där står att "Kvittning tillämpas med stor restriktivitet. Godtagbara skäl för kvittning är politisk medverkan vid utåtriktade arrangemang som bedöms vara politiskt viktigare för partiet än närvaron i riksdagen", enligt Kalla Fakta.

Den enda giltiga kritiken är alltså att Bodström bryter mot partiets egna regler. Duktigt TV4!

Inga kommentarer: