måndag, november 03, 2008

Svar från (s) angående det civilrättsliga sanktionsdirektivet

För drygt en vecka sedan skickade jag en fråga till (s) via deras hemsida. Jag frågade kortfattat om deras inställning till det civilrättsliga sanktionsdirektivet, även känt som IPRED1. Idag fick jag ett svar:

Hej Simon! Tack för ditt mail. Vi anser att det bör finnas en balans mellan upphovsmännens intressen över sitt eget verk och samtidigt människors intresse av att få ta del av offentliggjorda verk. Det är också alla EU-länder överens om, och vi står fast vid Sveriges internationella överenskommelser.


Regeringen utarbetar nu ett lagförslag i syfte att, med hänvisning till direktiv 2004/48/EG, ge upphovsrättsinnehavaren möjlighet att via domstol, av Internetleverantören, begära ut information om vem som haft tillgång till en viss IP-adress vid en viss tidpunkt då det finns sannolika skäl för att någon gjort sig skyldig till ett upphovsrättsintrång.


Propositionen "Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område" kommer att läggas november 2008 för behandling under våren. Lagförslaget är tänkt att träda i kraft första april 2009.


En första genomgång av Lagrådets remissvar visar dock att regeringen har slarvat med beskrivningen av hur den nya lagen kan komma att påverka den personliga integriteten. Vi förutsätter att regeringen tar denna kritik på allvar och att det i lagförslaget som läggs fram till riksdagen i november ges en bättre genomgång av konsekvenserna för den personliga integriteten. Det är viktigt att alla kort läggs upp på bordet innan riksdagen tar ställning. Vi hoppas att regeringen har lärt sig detta av FRA-debatten. I vår skuggbudget har vi bland annat föreslagit att en fristående integritetsombudsman ska inrättas. Denne ska ha till uppgift att på ett samlat sätt tillvarata integritetsskyddsintresset och vaka att dess gränser inte överträds.


Vi tycker att nya lagar måste ha legitimitet och vara väl avvägda. Balansen mellan en lagstiftning som faktiskt skyddar upphovsrätten men inte kränker enskilda människors integritet måste därför finnas även i den nya lagen.


Har du andra frågor om vår politik så är du välkommen att höra av dig till oss igen. Med vänliga hälsningar Socialdemokraterna (S)var Direkt


Med andra ord har (s) egentligen inget emot IPRED1 men tänker utnyttja situationen för att sätta käppar i hjulet för alliansen (jag kan visserligen inte klandra dem för det, alliansen har endast sig själva att skylla pga. FRA-lagen). Tråkigt, men inte oväntat.

1 kommentar:

Anonym sa...

lasa hela bloggen, ganska bra