fredag, november 21, 2008

Lissabonfördraget: Och nu då?

Så det blev ett ja till slut, som man kunde vänta. Lite onödigt kan tyckas eftersom Lissabonfördraget måste skrotas enligt EU:s egna regler på grund av Irlands nej, något som ledde till att irländare demonstrerade utanför Sveriges ambassad i Dublin. Men EU tycks inte ha några ambitioner att göra det. Så vad kommer att hända nu kan man fråga sig. Här är några spekulationer.

EU försöker redan pressa Irland att ha en ny omröstning, men problemet är att det inte finns några garantier för att en sådan skulle ge ett annat resultat. I själva verket gör bara EU:s hanterande att frågan det ännu mer attraktivt att rösta nej. Antagligen kommer EU att erbjuda Irland ett antal generösa undantag, något de redan gjort för ett antal länder, till exempel Storbritannien och Polen som inte ville skriva under om de mänskliga rättigheterna. Antingen kommer undantagen vara av slaget att de försöker komma runt kravet på en folkomröstning. Detta är dock kanske inte så troligt eftersom den Irländska regeringen skulle begå politiskt självmord i processen. Mer troligt är kanske att undantagen precis är riktade mot nej-sidans argument för att försöka garantera att resultatet blir ja i en ny folkomröstning.

Men även om Irland säger ja så betyder inte det att det är fritt fram för Lissabonfördraget. De konservativa i England har sagt att de kommer att lägga fördraget på is om de kommer till makten innan det ratificeras (och möjligtvis efter det till och med), samt genomföra en folkomröstning. Eftersom Labour-partiet har klantat sig ordentligt så är det också väldigt sannolikt att de konservativa vinner nästa val år 2009.

Tjeckien har också tvekat och president Václav Klaus är mycket skeptisk till Lissabonfördraget. Han har även sagt att han absolut inte kommer att skriva under fördraget om inte Irland ratificerar det först och menat att fördraget är ett "dött dokument".

Med andra ord, Tjeckien kommer inte att skriva under om inte Irland skriver under. Och allt det måste ordnas innan valet i Storbritannien så att fördraget inte kan stoppas av de konservativa. Lissabonfördraget hänger alltså på en skör tråd och EU vet det. Det kanske var därför Sverige inte väntade med att ratificera fördraget. Ju fler länder som gör det desto enklare blir det för EU att pressa de återstående.

Om fördraget misslyckas så hoppas jag att EU inte kommer att försöka tvinga igenom samma ändringar en tredje gång utan istället lyssnar på kritiken. Jag vill se ett mer öppet och demokratiskt EU. Om EU nu vill bygga en federal stat kan det komma sen. För hur det än går med Lissabonfördraget så har det här skadat förtroendet för EU:s demokrati stort. Föreningen UEF, The Union of European Federalists, uppmanar till en demokratisk revision av EU. Jag kan inte annat än att hålla med.

Inga kommentarer: