söndag, november 16, 2008

EU-flagga i plenisalen?

I en bloggpost är Fredrick Federley nöjd över att en motion om att hänga en EU-flagga i plenisalen tycks gå igenom, en motion som han har skrivit under. Jag antar att det är Motion 2008/09:K244 det handlar om. Ja det var ju bra jobbat av honom. Det är inte första gången de borgerliga vill ha en EU-flagga i plenisalen men S har nu tydligen ändrat sig, kanske pga. Sveriges ordförandeskap i EU år 2009. Där ska den hänga som en symbol över att Sverige nu är underställt den enorma odemokratiska EU-byråkratin.

I motionen skriver de att "det folkliga stödet för medlemskapet är enligt opinionsmätningar större än någonsin". Ok, det är visserligen sant att stödet för EU stadigt har gått upp de senaste åren, från att ha varit mycket lågt till att bara vara lågt. Nu ligger det och balanserar på ca. 50%. Personligen tycker jag att det talar för sig självt att stödet inte är högre än så, trots att vi nu har varit medlemmar i 14 år. Det är faktiskt lägre än stödet vid EU-omröstningen 1994 som då låg på 52,3%.

Det folkliga stödet för EU är lågt. Och jag misstänker att situationen är den samma i andra EU-länder med tanke på situationen med EU-konstitutionen/Lissabonfördraget. Det är väl därför EU försöker att undvika folkomröstningar om Lissabonfördraget och det är väl därför de försöker att flytta ännu mer makt till EU genom det samma. EU blir mer som en superstat och medlämsländerna blir mer som delstater.

Fast förtroendet för EU är förstås ett problem och det är något man arbetar på. Tex. så övervägde man faktiskt att byta namn på EU till Europas Förenta Stater (United States of Europe), kanske i ett försök att skapa en slags EU-patriotism. Ja, det är faktiskt sant. Man försöker också göra reklam för EU och varför det som EU gör är så bra (på mer eller mindre lyckade sätt). Fast ibland blir det bara fånigt. Tex. som när man bestämde att alla skolor och förskolor ska vara tvungna att berätta för barnen att mjölken är köpt med EU-bidrag. EU-bidragen är ju trots allt bara folks skattepengar som lika gärna hade kunnat gå direkt till skolorna utan att ta omvägen via EU. Mjölkbidraget är dessutom löjligt detaljreglerat, precis som mycket annat i EU.

Men problemet ligger djupare än så. Det finns ingen folklig förankring i det EU gör. EU är nämligen inte en demokrati.

I en representativ demokrati väljer folket de som ska styra i offentliga val. Om någon missköter sitt uppdrag kan folket avsätta denne. I Sverige har vi en parlamentarisk demokrati. Vi röstar på våra representanter i riksdagen och riksdagen utser regeringen. Riksdagen är sedan överställd regeringen och kan avsätta den, och regeringen måste ha med sig riksdagen i viktiga beslut.

I EU röstar vi visserligen på parlamentet, ett beslutsfattande organ, men det är allt. Kommissionen, som är motsvarigheten till en regering, utses inte av parlamentet och vi har ingen möjlighet att rösta på dem. Parlamentet finns också parallellt med ett annat beslutsfattande organ, ministerrådet. Ministerrådet består av ministrar från de olika länderna men i själva verket tas många beslut bakom kulisserna av EU-tjänstemän som sedan bestämmer om ministrarna ska ta upp frågan eller bara klubba igenom beslutet rent formellt (se A-punkt vs. B-punkt). Ministerrådets beslut väger också tyngre än parlamentets. När parlamentet tar ett beslut kan ministerrådet ändra i beslutet efter behag och bestämmer sedan själva om det ska upp på en andra läsning i parlamentet. Precis så har man tex. gjort med telekompaketet. Behöver jag nämna att de EU-tjänstemän som arbetar i rådet arbetar bakom stängda dörrar och ingen förutom EU har en aning om vad de egentligen sysslar med?

Nej EU är som sagt ingen demokrati och på lång sikt måste EU förändras. På lite kortare sikt gäller det att stoppa Lissabonfördraget men just nu skulle jag föredragit om vi hade sluppit att ha en EU-flagga i plenisalen.

Inga kommentarer: