måndag, oktober 13, 2008

Sista chansen att lämna in följdmotioner till propositionen om lissabonfördraget

Idag är det sista chansen att lämna in följdmotioner till propositionen om lissabonfördraget (Prop. 2007/08:168)! Riksdagen listar i skrivande stund motioner från s, v, m och kd, varav de borgerliga har skrivit sin motion tillsammans.

Det går just nu av någon anledning bara att komma åt v:s motion vilket är lite synd eftersom det skulle vara intressant att se vad de andra har att säga om saken, men de dyker väl upp de också tids nog. I och för sig kanske de finns att läsa på partiernas hemsidor också men jag kunde inte hitta dem i all hast. Så därför väljer jag nu att bara kommentera v:s motion.

V föreslår att man ska respektera Irländarnas nej, att Sverige bör begära ett undantag för kollektivavtalen, att man borde ha en folkomröstning, att Sverige bör begära ett undantag för EMU, att lissabonfördraget helt enkelt ska avslås samt att ändringarna i lagen med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen (1994:1500) avslås. De olika motionsyrkandena behandlas separat varför de kan motsäga varandra. Man kan tex. anta att v helst skulle vilja se att lissabonfördraget avslås och att förändringarna snarare handlar om skadekontroll om nu det skulle misslyckas.

V menar att Sverige nu har en unik position att förhandla. EU vill gärna driva igenom sitt nya fördrag och det blir naturligtvis mycket svårare om ännu ett land säger nej. De hänvisar till siffror från en opinionsundersökning som visar att 56% av folket är för en omröstning och att bara 35% är direkt emot det och kritiserar sedan bristen på demokrati i EU samt att lissabonfördraget bara är en förklädd version av EU-konstitutionen som röstades ner i folkomröstningar. De skriver:

De förändringar som trots allt genomfördes var närmast kosmetiska och syftade främst till att manövrera igenom förslaget till nytt fördrag med så få nya folkomröstningar som möjligt. Det enda resultatet av folkomröstningarna i Nederländerna och Frankrike blev ironiskt nog att försöka undvika ytterligare folkomröstningar. Budskapet var tydligt: folkviljan skulle hållas på behörigt avstånd. Demokratiska processer sågs som ett hot, inte som en möjlighet.

Dvs. precis samma kritik som jag själv tog upp i min bloggpost nedan.

Jag förstår inte varför någon som värnar om demokratin inte skulle stödja v:s motion. Har det verkligen gått så långt att många politiker mest ser demokratin som ett hinder? Det återstår att se, för snart är det dags att besluta.

Inga kommentarer: